logo_escolaangles

Exàmens oficials

Per a alumnes destacats, l’Escola d’Anglès ofereix classes de preparació per exàmens oficials. En aquestes classes es treballen els llibres específics que els mateixos institucions que preparen l’examen han publicat. Tots els exàmens que preparem tenen un nivell reconegut a nivell international (MCERL o Marc Comú Europeu de Referència de Llengües). Actualment preparem pels següents exàmens d’anglès general de Cambridge University: KET (Key English Test), PET (Preliminary English Test), FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate in Advanced English) i CPE (Certificate in Proficiency in English). També oferim la possibilitat de preparar-se pels 3 nivells d’exàmens per a professionals  BEC (Business English Certificate) de la mateixa universitat.
Les classes del KET i el PET no es fan al llarg del curs acadèmic sinó que són unes classes que s’ofereixen al tercer trimestre i estan enfocades exclusivament a l’obtenció d’aquests dos certificats. Les classes de preparació per els exàmens de FCE i CAE es duen a terme al llarg de tot l’any. També es fan classes particulars per preparar-se per l’examen o bé per acabar de preparar aquelles persones que han fet autoaprenentatge.

Altres exàmens oficials

A banda dels exàmens de la Universitat de Cambridge, a l’Escola d’Anglès també preparem per tot tipus d’exàmens: prova d’accés a la universitat, Escola Oficial d’Idiomes, TRINITY COLLEGE, etc.

 

Cambridge ESOL – anglès general

KET (Yey English Test)

El primer examen que avalua uns coneixements generals en la llengua anglesa (nivell A2 del MCERL). A l’escola oferim la possibilitat de preparar per l’examen  d’adults (KET) així com pels nens (KET for Schools). Aconsellem que l’edat mínima per poder presentar-se pel KET sigui de 12 anys.

PET (Preliminary English Test)

El PET (nivell B1 del MCERL) és el segon examen que ofereix la universitat de Cambridge en el qual s’avalua una competència lingüística i comunicativa més gran de part de l’alumne. En aquest nivell s’ha de tenir consolidades les estructures de PRESENT, PASSAT I FUTUR. Per a aquest examen també hi ha la possibilitat de fer o bé PET o bé PET for Schools. Aconsellem que l’edat mínima per poder presentar-se pel PET sigui de 13 anys.. El nivell que s’assoleix amb aquest examen és el que es requereix actualment per tal de poder cursar un Màsters.

FCE (Fist Certificate in English)

Aquest examen (nivell B2 del MCERL) és, potser, el més conegut perquè serveix en molts casos per aconseguir crèdits a la universitat, per aconseguir una feina o per mostrar que un estudiant té el nivell adequat per anar a l’estranger amb una beca del programa Erasmus.  En aquest nivell se suposa que l’alumne pot utilitzar tots els temps verbals. El nivell B2 de la Unió Europea permet poder comunicar-se en la majoria de casos i entendre bé la resposta. Aconsellem que l’edat mínima per poder presentar-se pel FCE sigui de 15 anys.

CAE (Certificate in Advanced English)

El CAE (nivell C1 del MCERL) segueix el mateix patró dels exàmens de Cambridge, és a dir demana un alt nivell de les quatre destreses i de gramàtica i vocabulari però, a més a més, és a partir d’aquest nivell on la formalitat i/o el registre de la conversa o l’escrit tenen una importància fonamental. També s’ha de saber expressar-se amb molta fluïdesa sobre temes com les hipòtesis i els conceptes abstractes.

CPE (Certificate of Proficiency in English)

El CPE (nivell C2 del MCERL) és, segons la universitat de Cambridge, la prova d’un nivell excepcional d’anglès tan en les quatre destreses com en la gramàtica. La persona que sigui capaç d’aprovar aquest examen podrà expressar-se correctament en qualsevol circumstància.

Exàmens d’anglès per a professionals

BEC (Business English Certificate)

Els BEC (Business English Certificate) de la universitat de Cambridge tenen 3 nivells: Preliminary (nivell B1 de la MCERL), Vantage (nivell B2) i Higher (nivell C1). Són uns exàmens que es poden començar a preparar quan una persona ja sap expressar-se bastant bé en converses senzilles, per exemple si va a comprar. En el món d’avui en dia, un bon domini de l’anglès és cada vegada més important per tenir èxit en els negocis i el comerç internationals. Un candidat que pugui demostrar que té les destreses pertinents tindrà un gran avantatge al moment de buscar feina i molt més flexibilitat si vol anar a treballar en un altre país. Els BEC demostren clarament el nivell d’anglès que ha aconseguit i que sap utilitzar-lo en el context dels negocis o la feina.

L’Escola d’Anglès  /  C. Sant Miquel, 25, 1r.  /  08570 Torelló  /  T. 93 850 49 69  /  info@lescoladangles.com

logo_cedro
logo_cambridge
logo_cambridge